top know how

najczęściej czytane
12270861854974740.jpg

data:

19.11.2008

rodzaj tekstu:

zagadnienia prawne

udostępnij  Podziel się na Facebook
wyślij link  wyślij link

Prawo autorskie w organizacji eventów

Ignorantia iuris nocet mówi łacińska sentencja. Znajomość przepisów pozwoli nam uniknąć błędów i dociekać swoich praw, gdy zostaną one naruszone. Warto wiedzieć więc co podlega ochronie i jakie prawa przysługują autorowi organizowanego wydarzenia.

O prawie autorskim już pisaliśmy, jednak tym razem postanowiliśmy zawęzić temat i skierować go głównie do event managerów, których jedną z podstaw działania jest znajomość swoich praw i obowiązków. Prezentowane definicje i zagadnienia mogą stanowić rodzaj przewodnika po wybranym zakresie prawa autorskiego, który ułatwi pracę organizatorom eventów.

Podstawą prawną jest ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia
4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83). Przedmiotem chronionym jest utwór, który jak mówi art. 1 ustawy, jest każdym przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Należy pamiętać, że utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, nawet gdy ma postać nie ukończoną, a ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
Ochroną nie są objęte odkrycia, idee, procedury oraz metody i zasady działania, a jedynie sposób ich wyrażania. W szczególności natomiast nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne oraz proste informacje prasowe.

Event jako wydarzenie jest właśnie ideą i jako taki nie podlega ochronie na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ochronie podlegają natomiast poszczególne elementy tworzące event, które w myśl ustawy są utworami. Zaliczamy do nich opracowania, scenariusze, plany organizacyjne wydarzenia, utwory muzyczne, słowne, plastyczne, audiowizualne etc.  - wykorzystane do zorganizowania eventu.

Środkami ochrony na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są: autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. 
Autorskie prawa osobiste to nieograniczona w czasie, nie podlegająca zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności  prawo do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. Mowa tu również o prawie do nienaruszalności  treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, jak również nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Autorskie prawa majątkowe natomiast są uprawnieniem  twórcy do  wyłącznego korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Gdy prawo autorskie zostaje naruszone, przysługuje nam ochrona cywilnoprawna oraz karnoprawna.
Katalog roszczeń wymieniony w ustawie obejmuje roszczenie do: zaniechanie naruszania; usunięcie skutków naruszenia; naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; wydanie uzyskanych korzyści. Możemy się również domagać ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podanie do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Jeżeli ktoś przywłaszczy sobie autorstwo do naszego utworu albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub jego części, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności nawet do lat 3.

Pamiętajmy o swoich prawach i nie bójmy się o nie walczyć, gdy ktoś je złamie. W przypadku wątpliwości, potrzeby konsultacji, czy uzyskania informacji, warto zwrócić się o pomoc do prawnika.


Inspiracją do napisania artykułu były warsztaty zorganizowane przez Monikę Krusiewicz i Event Managers Club, których część była poświęcona tematowi prawa autorskiego w organizacji eventów. Spotkanie poprowadził radca prawny, pan Tomasz Mielke, którego prezentacja została wykorzystana do napisania tekstu.
 

Kinga Gozdalska

1
Brak plików.
Brak komentarzy.

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany

 

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

 

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym

podobne

ładowanie...